Bejelentésszékelyek a világhálón
a ser nem ital, az asszon nem ember, sa medve nem játékö

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Székely-moldáv alapszerződés

A független székely kösztársaság kormányküldöccsége elment moldovaországba, hogy düllőre jusson valamiféleképpen azok kormányával. A küldöccséget a székelyfődi TGV "Tökéletesen Gyors Vonat" vitte a prutyon túlra.

A küldöccség megérkezett a Kis Inyóji székely nagyköveccségre, ahol a vendéglátó kormány má várta jó meleg puliszkával. De nem csórén atták, vót melléje jútúró es. Meghintették a puliszkát jó vastagon jútúróval, megették úgy ahogy vót melegen, hogy neagyisten megdermeggyen. S osztá kihúzták magikotö, elénekelték hogy, kituggya merre, s felhúzták egy karóra a székely, sa moldovaji zászlót.

Osztá esmenn asztalhoz ültek, s elkesztek eggyeszkedni a székely-moldovaji alapszerződésről. A kerekasztal négy sarkához ültek az üsmertebbek; a két elnök, a székely kösztársaság rendörfőkapitánnya, saz SZMDSZ(székelyországi móc demokrata szöveccség)elnöke. Egykettőre le tuttak zárni vaeggy tárgyalási fejezetet.

Az egyikbe, a székely független kösztársaság elüsmeri moldávija függetlenségit, s megígírte, hogy segitti az ojrópaji únijóhoz való csatolását,s kijelenti, hogy nincsen területi követelése a prutyon túl.

Moldávija pedig kijelenti eccers mindenkorra, hogy nincsen semmifélefajta területi követelése az első világháború után, a trijanoni döntésvel székelyfődhoz csatolt havasalfőd, s nyugat moldovaji területekre vonatkozólagö.

A tárgyalások alkalmából köszöntőt mondott a székelyországi móc demokrata szöveccség SZMDSZ elnöke es, aki mielőbbi kieggyezésre buzdította a tárgyaló feleket. Az SZMDSZ elnöke elmonta: természetesen, ők mérsékeltek, s nem követelnek revizijót, se ótonómiját, s ők elfogaggyák a székelyfőd alkotmányának első fejezetibe foglaltakot, aszt, hogy székelyfőd eccséges nemzetállam. Arra kérte a székely kormányt, hogy bőviccse az általa képviselt móc s vlah küssebbség jógajitö. Aszongya, zavarja őköt, a nemhagymakupolás templomok elszaporodása és a székely hadosztályok aránytalanúl nagyszámú jelenléte, a többségibe vlahok lakta vidékekenn. Külön kitért a nagyoláfalusi helységnévtábla űgyire, amin mán évek óta perelnek; aszongya: csökkencsék a 20%-os küssebbségi nyelvhasználati küszöböt 10-re, me akkor kiírhatnák a Nagyoláfalu alá, hogy Bukurestö. Megemlitette még, a vlahverések űgyit es. Üsmertette, hogy egy székely legénegylet szombati felvonulása alkalmával, egy, az úton sündörgő üsmert küssebbségi székelyállampolgár azval szembesüle, hogy az ehelyt emlegetett katasztrófamegelőző legénegylet tagjaji, időjárásvizsgáló körúttyik során aszt kijabálták, hogy "szebb időt". Rejik szóllott, hogy halkabban egy cseppet me van aki nem érti. Erre ezek aszitték hogy rendör, s emijatt ejettikbe megmutatták neki a székely buletinyt. A buletiny fényes vótö, villogottö, s ennek követkesztibe a küssebbségi székelyállampolgárnak a szemevilága elveszett, s a szeme körül megduzzattö, s mekkékült. Ekkor a székely országos rendörfőkapitán kért szót, aki kijelentette, hogy má kivizsgálták az esetet, saz eset meg se történt vala. Az álláldozat csak béfestette a szemit valami kék irkával. Az UDMS (uniunejá demokrátö mócilór din szekújijá) vezetője még emlitést tett a kolozsvári helységnévtábla küssebbségi felíratozásáról es, de osztá meggondolta magát, s hezzatette, hogy erről es lemondnak, csak eppe valahogy jóje írják alá az alapszerződést a székelyek es. A tárgyalások során, a székely kormány es tett engedményeket, pl: -ettől arrafelé a fődrajz, sa székelyek történelme tantárgyakot, anyanyelven tanyíthassák a móc s vlah tannyelvü küssebbségi oskolákba -a küssebbségi oskolákba es kötelező "székely nyelv és irodalom" tantárgyat, ettől arrafelé speciális tankönyvekből tanúlhassák a küssebbség gyermekeji, a székely állam hívatalos nyelvinek anyanyelvi szintü elsajátittásának megkönnyittése érdekibe. A független székely kösztársaság elnöke, felszólalásakor megdícsírte, a kolozsvári bévándorlók új móccerit anyanyelvik védelmire, akik lehúzósokot kesztek ragasztani a bótokba, amelyikbe küssebbségi kiszógálók es dógoznak. A "dá poftic" cimkéről van szó. Ha eszt lássa egy küssebbségi vásárló, akkor nyúguttan beszélhet anyanyelvinn a kiszógálóval, me az meg fogja érteni. Példaképnek neveszte a kolozsvári bévándorló küssebbségi vezetőtö, aki a helységnévtábla felirata mijatt, a Máttyásszobór tövibe éhségsztrájkba kezdet,mondván: -meghót Máttyás kerály, s véle az igazság. Az így megsporolt székely pengőt, a "dá poftic" lehúzósok csinálására kőti. E tettit értékelve,a kösztársasági elnök úr, "pró pátrijá sziculórum"-dijval, s a kösztársasági érdemrend ezüstkeresztivel tüntette ki, a meghatódoccságtól síró kolozsvári helyi küsebbségi vezetőt. Végül, a moldáv elnök szóllott, aki "példás"-nak neveszte a trijanoni döntésvel székelyfődhöz csatolt területekenn élő vlah, s móc küssebbségvel való bánásmódotö, s tollat kért, hogy aláírja az alapszerződést.

székely távközlési intézet SZTIIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!